I.DOS چیست؟

I.DOS چیست؟
I.DOS چیست؟

I.DOS چیست؟

23 بهمن 2017

در ماشین لباسشویی هایی که فاقد تکنولوژی I-DOS می باشند در هر ۱۰ بارسیکل شست وشو  ۹بار آن به طور دقیق و صحیح میزان مواد شوینده و نرم کننده محاسبه نمی شود و این امر باعث اتلاف سالیانه ۱۱ لیتر مایع شوینده و حجمی  معادل ۵۸ وان حمام پر از آب می شود. شرکت بوش با طراحی سیستم منحصر به فرد و هوشمند تنظیم میزان مصرف مواد شوینده در برخی لباسشویی های بوش به طور هوشمند از این اتلاف صرفه جویی نموده است .با این تکنولوژی دستگاه به صورت خودکار میزان مورد نیاز مواد شوینده و یا نرم کننده را محاسبه کرده و از آن در فرایند شست و شو استفاده می کند. مخزن این سیستم به میزانی است که نیازی به افزودن مواد شوینده تا حدود ۲۰ بار شست وشو نخواهید داشت.
 

نظرات کاربران
5/5 1 1 1

خوب است