آدرس : دماوند ، میدان 17 شهریور ، مجتمع تجاری پرشین

تلفن تماس : 3121291 - 0912  _  76328008  _ 76328005

ایمیل : golchin_dm@yahoo.com